EKS53: Valitsemissektori eelarve tasakaal. Likviidsusreserv
< < >-< Statistical database
Open all groups and itemsClose all groups and itemsSend link via emailPrintOpen in stand alone windowClose this window
Click to expand Dataset information
Click to collapse Dataset information
Click to expand Last updated
Click to collapse Last updated

11.01.2021

Click to expand Data table information
Click to collapse Data table information
Click to expand Definitions and Methodology
Click to collapse Definitions and Methodology
Click to expand Notes
Click to collapse Notes

Allikas: Rahandusministeerium, https://www.rahandusministeerium.ee/et/majandusnaitajad

Andmed on kuu lõpu seisuga.

SKP - sisemajanduse koguprodukt

Valitsemissektori eelarvetasakaal on keskkvalitsuse, kohalike omavalitsuste ja sotsiaalkindlustusfondide tulude ja kulude vahe.

Likviidsusreservi kasutatakse riigi rahavoo juhtimiseks. Reservi maht muutub igapäevaselt ja kõigub kuu jooksul oluliselt.

EKS53: Valitsemissektori eelarve tasakaal. LikviidsusreservLast updated

11.01.2021

Notes

Allikas: Rahandusministeerium, https://www.rahandusministeerium.ee/et/majandusnaitajad

Andmed on kuu lõpu seisuga.

SKP - sisemajanduse koguprodukt

Valitsemissektori eelarvetasakaal on keskkvalitsuse, kohalike omavalitsuste ja sotsiaalkindlustusfondide tulude ja kulude vahe.

Likviidsusreservi kasutatakse riigi rahavoo juhtimiseks. Reservi maht muutub igapäevaselt ja kõigub kuu jooksul oluliselt.

Definitions and MethodologyDefinitions and Methodologyhttps://andmed.stat.ee/vana/pub/I_Databas/Multidomain_statistics/Experimental_statistics/.html