EKS51: Konjunktuuribaromeetrid (sessoonselt korrigeeritud)
< < >-< Statistical database
Open all groups and itemsClose all groups and itemsSend link via emailPrintOpen in stand alone windowClose this window
Click to expand Dataset information
Click to collapse Dataset information
Click to expand Last updated
Click to collapse Last updated

07.01.2021

Click to expand Data table information
Click to collapse Data table information
Click to expand Definitions and Methodology
Click to collapse Definitions and Methodology
Click to expand Notes
Click to collapse Notes

Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut http://ki.ee/

Majandususaldusindeks on komposiitindeks, mis kaalutakse kokku viie sektori - töötlev tööstus (kaal 40%), ehitus (5%), teenused (30%), tarbijad (20%) ja jaekaubandus (5%) - kindlustunde põhjal.

Kindlustunde indikaator peegeldab ärisektori ja tarbijate hinnangut oma hetkeolukorrale ja tulevikuootusi. Saldod näitavad positiivsete ja negatiivsete vastuste protsentide vahet.

EKS51: Konjunktuuribaromeetrid (sessoonselt korrigeeritud)Last updated

07.01.2021

Notes

Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut http://ki.ee/

Majandususaldusindeks on komposiitindeks, mis kaalutakse kokku viie sektori - töötlev tööstus (kaal 40%), ehitus (5%), teenused (30%), tarbijad (20%) ja jaekaubandus (5%) - kindlustunde põhjal.

Kindlustunde indikaator peegeldab ärisektori ja tarbijate hinnangut oma hetkeolukorrale ja tulevikuootusi. Saldod näitavad positiivsete ja negatiivsete vastuste protsentide vahet.

Definitions and MethodologyDefinitions and Methodologyhttps://andmed.stat.ee/vana/pub/I_Databas/Multidomain_statistics/Experimental_statistics/.html