EKS11: Töötajate arv töötamise registris tegevusala järgi (nädalad)
< < >-< Statistical database
Open all groups and itemsClose all groups and itemsSend link via emailPrintOpen in stand alone windowClose this window
Click to expand Dataset information
Click to collapse Dataset information
Click to expand Last updated
Click to collapse Last updated

31.12.2020

Click to expand Data table information
Click to collapse Data table information
Click to expand Definitions and Methodology
Click to collapse Definitions and Methodology
Click to expand Notes
Click to collapse Notes

Allikas: maksu- ja tolliameti töötamise register.

Tabelis on töötajate arv, kellel oli nädala lõpus vähemalt üks kehtiv töösuhe. Isikud on arvesse võetud ühekordselt olenemata töösuhete arvust või töökoormusest. Mitme töösuhte korral on arvestatud eelkõige töölepingu või avaliku teenistuse seaduse alusel töötamist ja pikima kestusega töösuhet.

EKS11: Töötajate arv töötamise registris tegevusala järgi (nädalad)Last updated

31.12.2020

Notes

Allikas: maksu- ja tolliameti töötamise register.

Tabelis on töötajate arv, kellel oli nädala lõpus vähemalt üks kehtiv töösuhe. Isikud on arvesse võetud ühekordselt olenemata töösuhete arvust või töökoormusest. Mitme töösuhte korral on arvestatud eelkõige töölepingu või avaliku teenistuse seaduse alusel töötamist ja pikima kestusega töösuhet.

Definitions and MethodologyDefinitions and Methodologyhttps://andmed.stat.ee/vana/pub/I_Databas/Multidomain_statistics/Experimental_statistics/.html