OriginPeriodAnimal feeding stuff
Total feeding stuff2002/2003Total3 807 123
Idigenous origin3 724 536
Foreign origin82 587
From EU Member States31 191
From third countries51 396
2003/2004Total4 587 690
Idigenous origin4 485 687
Foreign origin102 004
From EU Member States28 238
From third countries73 765
2004/2005Total4 222 502
Idigenous origin4 122 077
Foreign origin100 424
From EU Member States48 136
From third countries52 288
2005/2006Total4 734 397
Idigenous origin4 632 808
Foreign origin101 590
From EU Member States66 927
From third countries34 663
2006/2007Total3 479 538
Idigenous origin3 370 473
Foreign origin109 065
From EU Member States39 394
From third countries69 671
2007/2008Total4 316 086
Idigenous origin4 241 690
Foreign origin74 396
From EU Member States59 739
From third countries14 658
Feeding stuffs of vegetable origin2002/2003Total559 205
Idigenous origin531 038
Foreign origin28 167
From EU Member States905
From third countries27 262
2003/2004Total499 462
Idigenous origin460 428
Foreign origin39 034
From EU Member States589
From third countries38 445
2004/2005Total470 976
Idigenous origin453 513
Foreign origin17 463
From EU Member States17 462
From third countries1
2005/2006Total532 474
Idigenous origin499 966
Foreign origin32 508
From EU Member States32 425
From third countries83
2006/2007Total470 866
Idigenous origin456 915
Foreign origin13 951
From EU Member States13 936
From third countries15
2007/2008Total574 515
Idigenous origin550 887
Foreign origin23 628
From EU Member States23 613
From third countries15
..cereals2002/2003Total502 049
Idigenous origin474 856
Foreign origin27 193
From EU Member States0
From third countries27 193
2003/2004Total438 013
Idigenous origin399 661
Foreign origin38 352
From EU Member States0
From third countries38 352
2004/2005Total426 658
Idigenous origin409 843
Foreign origin16 815
From EU Member States16 815
From third countries0
2005/2006Total479 691
Idigenous origin447 905
Foreign origin31 786
From EU Member States31 786
From third countries0
2006/2007Total432 657
Idigenous origin419 462
Foreign origin13 195
From EU Member States13 195
From third countries0
2007/2008Total533 666
Idigenous origin510 589
Foreign origin23 077
From EU Member States23 077
From third countries0
....wheat2002/2003Total164 681
Idigenous origin164 681
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total109 681
Idigenous origin109 681
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total127 058
Idigenous origin127 058
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total148 343
Idigenous origin148 343
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total155 270
Idigenous origin155 270
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total201 156
Idigenous origin201 156
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....rye2002/2003Total4 784
Idigenous origin4 784
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total1 561
Idigenous origin1 561
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total2 098
Idigenous origin2 098
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total382
Idigenous origin382
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total1 901
Idigenous origin1 901
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....barley2002/2003Total233 323
Idigenous origin233 323
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total218 335
Idigenous origin218 335
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total214 536
Idigenous origin214 536
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total220 829
Idigenous origin220 829
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total208 348
Idigenous origin208 348
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total225 278
Idigenous origin225 278
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....oats2002/2003Total52 579
Idigenous origin52 579
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total52 910
Idigenous origin52 910
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total48 177
Idigenous origin48 177
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total54 736
Idigenous origin54 736
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total51 914
Idigenous origin51 914
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total61 604
Idigenous origin61 604
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....grain maize2002/2003Total27 193
Idigenous origin0
Foreign origin27 193
From EU Member States0
From third countries27 193
2003/2004Total38 352
Idigenous origin0
Foreign origin38 352
From EU Member States0
From third countries38 352
2004/2005Total16 815
Idigenous origin0
Foreign origin16 815
From EU Member States16 815
From third countries0
2005/2006Total31 786
Idigenous origin0
Foreign origin31 786
From EU Member States31 786
From third countries0
2006/2007Total13 195
Idigenous origin0
Foreign origin13 195
From EU Member States13 195
From third countries0
2007/2008Total23 077
Idigenous origin0
Foreign origin23 077
From EU Member States23 077
From third countries0
....triticale2002/2003Total10 793
Idigenous origin10 793
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total8 442
Idigenous origin8 442
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total13 726
Idigenous origin13 726
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total14 357
Idigenous origin14 357
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total3 930
Idigenous origin3 930
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total11 985
Idigenous origin11 985
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....other cereals (except rice)2002/2003Total8 696
Idigenous origin8 696
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total8 732
Idigenous origin8 732
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total4 248
Idigenous origin4 248
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total9 258
Idigenous origin9 258
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total8 665
Idigenous origin8 665
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..dried pulses2002/2003Total2 006
Idigenous origin2 006
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total2 648
Idigenous origin2 648
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total1 864
Idigenous origin1 864
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total3 188
Idigenous origin3 188
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total2 836
Idigenous origin2 836
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total5 943
Idigenous origin5 943
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....peas2002/2003Total1 982
Idigenous origin1 982
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total2 542
Idigenous origin2 542
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total1 816
Idigenous origin1 816
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total3 136
Idigenous origin3 136
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total2 827
Idigenous origin2 827
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total5 735
Idigenous origin5 735
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....other pulses2002/2003Total24
Idigenous origin24
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total106
Idigenous origin106
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total48
Idigenous origin48
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total52
Idigenous origin52
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total9
Idigenous origin9
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total208
Idigenous origin208
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..potatoes2002/2003Total46 144
Idigenous origin46 144
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total57 272
Idigenous origin57 272
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total40 351
Idigenous origin40 351
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total44 239
Idigenous origin44 239
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total30 263
Idigenous origin30 263
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total30 423
Idigenous origin30 423
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..sugar2002/2003Total974
Idigenous origin0
Foreign origin974
From EU Member States905
From third countries69
2003/2004Total682
Idigenous origin0
Foreign origin682
From EU Member States589
From third countries93
2004/2005Total648
Idigenous origin0
Foreign origin648
From EU Member States647
From third countries1
2005/2006Total654
Idigenous origin0
Foreign origin654
From EU Member States639
From third countries15
2006/2007Total756
Idigenous origin0
Foreign origin756
From EU Member States741
From third countries15
2007/2008Total551
Idigenous origin0
Foreign origin551
From EU Member States536
From third countries15
..vegetable fats and oils2002/2003Total60
Idigenous origin60
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total50
Idigenous origin50
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total672
Idigenous origin672
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total802
Idigenous origin734
Foreign origin68
From EU Member States0
From third countries68
2006/2007Total634
Idigenous origin634
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total692
Idigenous origin692
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..other stuff of vegetable origin2002/2003Total7 972
Idigenous origin7 972
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total797
Idigenous origin797
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total783
Idigenous origin783
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total3 900
Idigenous origin3 900
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total3 720
Idigenous origin3 720
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total3 240
Idigenous origin3 240
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....oil seeds2002/2003Total7 972
Idigenous origin7 972
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total797
Idigenous origin797
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total783
Idigenous origin783
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total3 900
Idigenous origin3 900
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total3 720
Idigenous origin3 720
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total3 240
Idigenous origin3 240
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
......rape seeds2002/2003Total7 972
Idigenous origin7 972
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total797
Idigenous origin797
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total783
Idigenous origin783
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total3 900
Idigenous origin3 900
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total3 711
Idigenous origin3 711
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total3 210
Idigenous origin3 210
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
Processing by-products2002/2003Total69 073
Idigenous origin17 562
Foreign origin51 510
From EU Member States27 662
From third countries23 848
2003/2004Total74 313
Idigenous origin13 244
Foreign origin61 070
From EU Member States26 061
From third countries35 008
2004/2005Total97 569
Idigenous origin16 641
Foreign origin80 928
From EU Member States28 709
From third countries52 219
2005/2006Total93 342
Idigenous origin28 688
Foreign origin64 654
From EU Member States30 180
From third countries34 474
2006/2007Total118 836
Idigenous origin25 641
Foreign origin93 195
From EU Member States24 168
From third countries69 027
2007/2008Total75 480
Idigenous origin25 785
Foreign origin49 695
From EU Member States35 477
From third countries14 219
..by-products of the milling industry2002/2003Total2 634
Idigenous origin0
Foreign origin2 634
From EU Member States266
From third countries2 368
2003/2004Total5 455
Idigenous origin0
Foreign origin5 455
From EU Member States1 040
From third countries4 415
2004/2005Total1 179
Idigenous origin0
Foreign origin1 179
From EU Member States1 179
From third countries0
2005/2006Total556
Idigenous origin0
Foreign origin556
From EU Member States556
From third countries0
2006/2007Total522
Idigenous origin0
Foreign origin522
From EU Member States522
From third countries0
2007/2008Total243
Idigenous origin0
Foreign origin243
From EU Member States243
From third countries0
....wheat of the milling industry2002/2003Total61
Idigenous origin0
Foreign origin61
From EU Member States61
From third countries0
2003/2004Total997
Idigenous origin0
Foreign origin997
From EU Member States881
From third countries116
2004/2005Total962
Idigenous origin0
Foreign origin962
From EU Member States962
From third countries0
2005/2006Total415
Idigenous origin0
Foreign origin415
From EU Member States415
From third countries0
2006/2007Total70
Idigenous origin0
Foreign origin70
From EU Member States70
From third countries0
2007/2008Total5
Idigenous origin0
Foreign origin5
From EU Member States5
From third countries0
....maize of the milling industry2002/2003Total2 402
Idigenous origin0
Foreign origin2 402
From EU Member States34
From third countries2 368
2003/2004Total4 282
Idigenous origin0
Foreign origin4 282
From EU Member States0
From third countries4 282
2004/2005Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total5
Idigenous origin0
Foreign origin5
From EU Member States5
From third countries0
2007/2008Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....rice of the milling industry2002/2003Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total18
Idigenous origin0
Foreign origin18
From EU Member States0
From third countries18
2004/2005Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....other of the milling industry2002/2003Total171
Idigenous origin0
Foreign origin171
From EU Member States171
From third countries0
2003/2004Total159
Idigenous origin0
Foreign origin159
From EU Member States159
From third countries0
2004/2005Total217
Idigenous origin0
Foreign origin217
From EU Member States217
From third countries0
2005/2006Total141
Idigenous origin0
Foreign origin141
From EU Member States141
From third countries0
2006/2007Total448
Idigenous origin0
Foreign origin448
From EU Member States448
From third countries0
2007/2008Total239
Idigenous origin0
Foreign origin239
From EU Member States239
From third countries0
..by-products of the brewing industry2002/2003Total310
Idigenous origin0
Foreign origin310
From EU Member States310
From third countries0
2003/2004Total22
Idigenous origin0
Foreign origin22
From EU Member States22
From third countries0
2004/2005Total22
Idigenous origin0
Foreign origin22
From EU Member States0
From third countries22
2005/2006Total6
Idigenous origin0
Foreign origin6
From EU Member States6
From third countries0
2006/2007Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....brewer's grains, dried2002/2003Total310
Idigenous origin0
Foreign origin310
From EU Member States310
From third countries0
2003/2004Total22
Idigenous origin0
Foreign origin22
From EU Member States22
From third countries0
2004/2005Total22
Idigenous origin0
Foreign origin22
From EU Member States0
From third countries22
2005/2006Total6
Idigenous origin0
Foreign origin6
From EU Member States6
From third countries0
2006/2007Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..by-products of the starch industry2002/2003Total41
Idigenous origin0
Foreign origin41
From EU Member States0
From third countries41
2003/2004Total2 403
Idigenous origin0
Foreign origin2 403
From EU Member States1 177
From third countries1 226
2004/2005Total6 118
Idigenous origin0
Foreign origin6 118
From EU Member States513
From third countries5 604
2005/2006Total2 854
Idigenous origin0
Foreign origin2 854
From EU Member States21
From third countries2 833
2006/2007Total3 155
Idigenous origin0
Foreign origin3 155
From EU Member States849
From third countries2 307
2007/2008Total1 141
Idigenous origin0
Foreign origin1 141
From EU Member States659
From third countries482
....corn gluten feed2002/2003Total41
Idigenous origin0
Foreign origin41
From EU Member States0
From third countries41
2003/2004Total2 403
Idigenous origin0
Foreign origin2 403
From EU Member States1 177
From third countries1 226
2004/2005Total6 118
Idigenous origin0
Foreign origin6 118
From EU Member States513
From third countries5 604
2005/2006Total2 854
Idigenous origin0
Foreign origin2 854
From EU Member States21
From third countries2 833
2006/2007Total3 155
Idigenous origin0
Foreign origin3 155
From EU Member States849
From third countries2 307
2007/2008Total1 141
Idigenous origin0
Foreign origin1 141
From EU Member States659
From third countries482
..by-products of the sugar industry2002/2003Total1 001
Idigenous origin0
Foreign origin1 001
From EU Member States15
From third countries986
2003/2004Total2 704
Idigenous origin0
Foreign origin2 704
From EU Member States569
From third countries2 134
2004/2005Total3 856
Idigenous origin0
Foreign origin3 856
From EU Member States3 152
From third countries704
2005/2006Total8 345
Idigenous origin0
Foreign origin8 345
From EU Member States4 089
From third countries4 255
2006/2007Total20 325
Idigenous origin0
Foreign origin20 325
From EU Member States1 452
From third countries18 873
2007/2008Total5 497
Idigenous origin0
Foreign origin5 497
From EU Member States2 796
From third countries2 700
....sugarbeet pulp2002/2003Total2
Idigenous origin0
Foreign origin2
From EU Member States2
From third countries0
2003/2004Total1 019
Idigenous origin0
Foreign origin1 019
From EU Member States562
From third countries456
2004/2005Total3 833
Idigenous origin0
Foreign origin3 833
From EU Member States3 129
From third countries704
2005/2006Total6 613
Idigenous origin0
Foreign origin6 613
From EU Member States2 357
From third countries4 255
2006/2007Total20 309
Idigenous origin0
Foreign origin20 309
From EU Member States1 436
From third countries18 873
2007/2008Total5 496
Idigenous origin0
Foreign origin5 496
From EU Member States2 796
From third countries2 700
......sugarbeet pulp, dried2002/2003Total2
Idigenous origin0
Foreign origin2
From EU Member States2
From third countries0
2003/2004Total1 019
Idigenous origin0
Foreign origin1 019
From EU Member States562
From third countries456
2004/2005Total3 833
Idigenous origin0
Foreign origin3 833
From EU Member States3 129
From third countries704
2005/2006Total6 613
Idigenous origin0
Foreign origin6 613
From EU Member States2 357
From third countries4 255
2006/2007Total20 309
Idigenous origin0
Foreign origin20 309
From EU Member States1 436
From third countries18 873
2007/2008Total5 496
Idigenous origin0
Foreign origin5 496
From EU Member States2 796
From third countries2 700
....molasses2002/2003Total999
Idigenous origin0
Foreign origin999
From EU Member States13
From third countries986
2003/2004Total1 685
Idigenous origin0
Foreign origin1 685
From EU Member States7
From third countries1 678
2004/2005Total23
Idigenous origin0
Foreign origin23
From EU Member States23
From third countries0
2005/2006Total1 732
Idigenous origin0
Foreign origin1 732
From EU Member States1 732
From third countries0
2006/2007Total16
Idigenous origin0
Foreign origin16
From EU Member States16
From third countries0
2007/2008Total1
Idigenous origin0
Foreign origin1
From EU Member States1
From third countries0
..oilcakes (by-products of the oil industry)2002/2003Total65 087
Idigenous origin17 562
Foreign origin47 525
From EU Member States27 071
From third countries20 454
2003/2004Total63 730
Idigenous origin13 244
Foreign origin50 486
From EU Member States23 253
From third countries27 233
2004/2005Total86 394
Idigenous origin16 641
Foreign origin69 753
From EU Member States23 864
From third countries45 888
2005/2006Total81 582
Idigenous origin28 688
Foreign origin52 895
From EU Member States25 509
From third countries27 386
2006/2007Total94 833
Idigenous origin25 641
Foreign origin69 192
From EU Member States21 344
From third countries47 848
2007/2008Total68 599
Idigenous origin25 785
Foreign origin42 814
From EU Member States31 778
From third countries11 036
....rapeseed cake2002/2003Total19 167
Idigenous origin17 407
Foreign origin1 760
From EU Member States0
From third countries1 760
2003/2004Total16 326
Idigenous origin13 117
Foreign origin3 209
From EU Member States25
From third countries3 184
2004/2005Total48 114
Idigenous origin16 578
Foreign origin31 536
From EU Member States1 315
From third countries30 221
2005/2006Total51 770
Idigenous origin28 608
Foreign origin23 163
From EU Member States3 680
From third countries19 483
2006/2007Total68 104
Idigenous origin25 641
Foreign origin42 463
From EU Member States1 602
From third countries40 861
2007/2008Total53 857
Idigenous origin25 541
Foreign origin28 316
From EU Member States18 441
From third countries9 875
....sunflower cake2002/2003Total18 340
Idigenous origin0
Foreign origin18 340
From EU Member States0
From third countries18 340
2003/2004Total20 331
Idigenous origin0
Foreign origin20 331
From EU Member States0
From third countries20 331
2004/2005Total12 221
Idigenous origin0
Foreign origin12 221
From EU Member States602
From third countries11 619
2005/2006Total8 443
Idigenous origin0
Foreign origin8 443
From EU Member States850
From third countries7 593
2006/2007Total6 113
Idigenous origin0
Foreign origin6 113
From EU Member States32
From third countries6 081
2007/2008Total1 200
Idigenous origin0
Foreign origin1 200
From EU Member States210
From third countries990
....soya beans cake2002/2003Total27 225
Idigenous origin0
Foreign origin27 225
From EU Member States27 071
From third countries154
2003/2004Total26 946
Idigenous origin0
Foreign origin26 946
From EU Member States23 228
From third countries3 718
2004/2005Total25 611
Idigenous origin0
Foreign origin25 611
From EU Member States21 947
From third countries3 664
2005/2006Total21 288
Idigenous origin0
Foreign origin21 288
From EU Member States20 978
From third countries310
2006/2007Total20 287
Idigenous origin0
Foreign origin20 287
From EU Member States19 710
From third countries577
2007/2008Total13 298
Idigenous origin0
Foreign origin13 298
From EU Member States13 127
From third countries171
....linseed cake2002/2003Total275
Idigenous origin155
Foreign origin119
From EU Member States0
From third countries119
2003/2004Total127
Idigenous origin127
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total329
Idigenous origin63
Foreign origin266
From EU Member States0
From third countries266
2005/2006Total80
Idigenous origin80
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total329
Idigenous origin0
Foreign origin329
From EU Member States0
From third countries329
2007/2008Total244
Idigenous origin244
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....maize germ2002/2003Total80
Idigenous origin0
Foreign origin80
From EU Member States0
From third countries80
2003/2004Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total119
Idigenous origin0
Foreign origin119
From EU Member States0
From third countries119
2005/2006Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....other oilcakes2002/2003Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total1
Idigenous origin0
Foreign origin1
From EU Member States1
From third countries0
2006/2007Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
Feeding stuffs of animal origin2002/2003Total113 516
Idigenous origin110 609
Foreign origin2 908
From EU Member States2 623
From third countries285
2003/2004Total115 199
Idigenous origin113 301
Foreign origin1 898
From EU Member States1 586
From third countries312
2004/2005Total125 593
Idigenous origin123 561
Foreign origin2 032
From EU Member States1 964
From third countries68
2005/2006Total134 101
Idigenous origin129 989
Foreign origin4 112
From EU Member States4 006
From third countries106
2006/2007Total95 009
Idigenous origin93 488
Foreign origin1 521
From EU Member States892
From third countries629
2007/2008Total80 844
Idigenous origin79 874
Foreign origin970
From EU Member States546
From third countries424
..processed marine animals2002/2003Total14 915
Idigenous origin12 571
Foreign origin2 344
From EU Member States2 059
From third countries285
2003/2004Total16 198
Idigenous origin14 300
Foreign origin1 898
From EU Member States1 586
From third countries312
2004/2005Total15 299
Idigenous origin13 402
Foreign origin1 897
From EU Member States1 828
From third countries68
2005/2006Total15 151
Idigenous origin11 809
Foreign origin3 342
From EU Member States3 236
From third countries106
2006/2007Total9 104
Idigenous origin7 828
Foreign origin1 276
From EU Member States647
From third countries629
2007/2008Total3 416
Idigenous origin2 519
Foreign origin897
From EU Member States473
From third countries424
....fish meal2002/2003Total2 344
Idigenous origin0
Foreign origin2 344
From EU Member States2 059
From third countries285
2003/2004Total1 898
Idigenous origin0
Foreign origin1 898
From EU Member States1 586
From third countries312
2004/2005Total1 897
Idigenous origin0
Foreign origin1 897
From EU Member States1 828
From third countries68
2005/2006Total3 342
Idigenous origin0
Foreign origin3 342
From EU Member States3 236
From third countries106
2006/2007Total1 276
Idigenous origin0
Foreign origin1 276
From EU Member States647
From third countries629
2007/2008Total897
Idigenous origin0
Foreign origin897
From EU Member States473
From third countries424
....other processed marine animals2002/2003Total12 571
Idigenous origin12 571
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total14 300
Idigenous origin14 300
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total13 402
Idigenous origin13 402
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total11 809
Idigenous origin11 809
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total7 828
Idigenous origin7 828
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total2 519
Idigenous origin2 519
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..processed land animals2002/2003Total1 063
Idigenous origin500
Foreign origin564
From EU Member States564
From third countries0
2003/2004Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total135
Idigenous origin0
Foreign origin135
From EU Member States135
From third countries0
2005/2006Total770
Idigenous origin0
Foreign origin770
From EU Member States770
From third countries0
2006/2007Total245
Idigenous origin0
Foreign origin245
From EU Member States245
From third countries0
2007/2008Total73
Idigenous origin0
Foreign origin73
From EU Member States73
From third countries0
....meal from meat2002/2003Total564
Idigenous origin0
Foreign origin564
From EU Member States564
From third countries0
2003/2004Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total135
Idigenous origin0
Foreign origin135
From EU Member States135
From third countries0
2005/2006Total770
Idigenous origin0
Foreign origin770
From EU Member States770
From third countries0
2006/2007Total245
Idigenous origin0
Foreign origin245
From EU Member States245
From third countries0
2007/2008Total73
Idigenous origin0
Foreign origin73
From EU Member States73
From third countries0
....meal from blood2002/2003Total500
Idigenous origin500
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..milk and dairy products2002/2003Total97 263
Idigenous origin97 263
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total98 785
Idigenous origin98 785
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total110 001
Idigenous origin110 001
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total117 880
Idigenous origin117 880
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total85 560
Idigenous origin85 560
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total77 275
Idigenous origin77 275
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....whole milk, liquid2002/2003Total84 296
Idigenous origin84 296
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total82 228
Idigenous origin82 228
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total90 530
Idigenous origin90 530
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total100 677
Idigenous origin100 677
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total80 283
Idigenous origin80 283
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total75 707
Idigenous origin75 707
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
...… from cows2002/2003Total84 296
Idigenous origin84 296
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total81 923
Idigenous origin81 923
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total90 368
Idigenous origin90 368
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total100 657
Idigenous origin100 657
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total80 278
Idigenous origin80 278
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total75 700
Idigenous origin75 700
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
...… from goats2002/2003Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total305
Idigenous origin305
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total163
Idigenous origin163
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total20
Idigenous origin20
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total5
Idigenous origin5
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total7
Idigenous origin7
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....liquid whey2002/2003Total11 344
Idigenous origin11 344
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total14 939
Idigenous origin14 939
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total18 346
Idigenous origin18 346
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total16 377
Idigenous origin16 377
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total3 281
Idigenous origin3 281
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total666
Idigenous origin666
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....whole milk, powder2002/2003Total964
Idigenous origin964
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total951
Idigenous origin951
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total732
Idigenous origin732
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total605
Idigenous origin605
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total1 733
Idigenous origin1 733
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total811
Idigenous origin811
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....skim milk and buttermilk, powder2002/2003Total592
Idigenous origin592
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total649
Idigenous origin649
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total375
Idigenous origin375
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total221
Idigenous origin221
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total263
Idigenous origin263
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total91
Idigenous origin91
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....wheypowder2002/2003Total68
Idigenous origin68
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total20
Idigenous origin20
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total18
Idigenous origin18
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..other feeding stuff of animal origin (eggs)2002/2003Total275
Idigenous origin275
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total216
Idigenous origin216
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total158
Idigenous origin158
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total300
Idigenous origin300
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total100
Idigenous origin100
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total80
Idigenous origin80
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
Annual fodder2002/2003Total64 538
Idigenous origin64 538
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total67 405
Idigenous origin67 405
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total54 803
Idigenous origin54 803
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total51 344
Idigenous origin51 344
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total75 008
Idigenous origin75 008
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total78 833
Idigenous origin78 833
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..root crops2002/2003Total7 067
Idigenous origin7 067
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total6 996
Idigenous origin6 996
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total6 501
Idigenous origin6 501
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total3 042
Idigenous origin3 042
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total1 972
Idigenous origin1 972
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total3 446
Idigenous origin3 446
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..green fodder from annual fodder crops2002/2003Total57 471
Idigenous origin57 471
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total60 409
Idigenous origin60 409
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total48 302
Idigenous origin48 302
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total48 302
Idigenous origin48 302
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total73 036
Idigenous origin73 036
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total75 387
Idigenous origin75 387
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
Perennial fodder crops (temporary and permanent)2002/2003Total2 941 518
Idigenous origin2 941 518
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total3 776 207
Idigenous origin3 776 207
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total3 386 284
Idigenous origin3 386 284
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total3 882 270
Idigenous origin3 882 270
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total2 694 219
Idigenous origin2 694 219
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total3 465 777
Idigenous origin3 465 777
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..hay from meadows2002/2003Total218 602
Idigenous origin218 602
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total423 029
Idigenous origin423 029
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total233 647
Idigenous origin233 647
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total353 212
Idigenous origin353 212
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total240 530
Idigenous origin240 530
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total344 903
Idigenous origin344 903
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..pastures2002/2003Total1 397 113
Idigenous origin1 397 113
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total1 364 181
Idigenous origin1 364 181
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total1 121 708
Idigenous origin1 121 708
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total1 376 344
Idigenous origin1 376 344
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total942 426
Idigenous origin942 426
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total1 019 238
Idigenous origin1 019 238
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..silage2002/2003Total718 013
Idigenous origin718 013
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total1 073 648
Idigenous origin1 073 648
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total1 291 873
Idigenous origin1 291 873
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total1 291 873
Idigenous origin1 291 873
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total1 025 862
Idigenous origin1 025 862
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total1 538 218
Idigenous origin1 538 218
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..green fodder from permanent fodder crops2002/2003Total607 790
Idigenous origin607 790
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total915 349
Idigenous origin915 349
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total739 056
Idigenous origin739 056
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total860 841
Idigenous origin860 841
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total485 401
Idigenous origin485 401
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total563 418
Idigenous origin563 418
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
Crop by-products, straw and chaft2002/2003Total51 213
Idigenous origin51 213
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total45 843
Idigenous origin45 843
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total77 558
Idigenous origin77 558
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total27 103
Idigenous origin27 103
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total18 200
Idigenous origin18 200
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total35 130
Idigenous origin35 130
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
Feeding stuffs not specified elsewhere2002/2003Total8 060
Idigenous origin8 058
Foreign origin2
From EU Member States2
From third countries0
2003/2004Total9 261
Idigenous origin9 260
Foreign origin1
From EU Member States1
From third countries0
2004/2005Total9 718
Idigenous origin9 717
Foreign origin1
From EU Member States1
From third countries0
2005/2006Total13 763
Idigenous origin13 448
Foreign origin315
From EU Member States315
From third countries0
2006/2007Total7 400
Idigenous origin7 002
Foreign origin398
From EU Member States398
From third countries0
2007/2008Total5 507
Idigenous origin5 404
Foreign origin103
From EU Member States103
From third countries0
..vegetables2002/2003Total3 094
Idigenous origin3 094
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total3 894
Idigenous origin3 894
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total3 320
Idigenous origin3 320
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total5 855
Idigenous origin5 855
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total924
Idigenous origin924
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total506
Idigenous origin506
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..fruits2002/2003Total383
Idigenous origin383
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total140
Idigenous origin140
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
....apples2002/2003Total383
Idigenous origin383
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total140
Idigenous origin140
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total0
Idigenous origin0
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..offals2002/2003Total4 581
Idigenous origin4 581
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2003/2004Total5 226
Idigenous origin5 226
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2004/2005Total6 397
Idigenous origin6 397
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2005/2006Total7 593
Idigenous origin7 593
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2006/2007Total6 078
Idigenous origin6 078
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
2007/2008Total4 898
Idigenous origin4 898
Foreign origin0
From EU Member States0
From third countries0
..other feeding stuffs not specified elsewhere2002/2003Total2
Idigenous origin0
Foreign origin2
From EU Member States2
From third countries0
2003/2004Total1
Idigenous origin0
Foreign origin1
From EU Member States1
From third countries0
2004/2005Total1
Idigenous origin0
Foreign origin1
From EU Member States1
From third countries0
2005/2006Total315
Idigenous origin0
Foreign origin315
From EU Member States315
From third countries0
2006/2007Total398
Idigenous origin0
Foreign origin398
From EU Member States398
From third countries0
2007/2008Total103
Idigenous origin0
Foreign origin103
From EU Member States103
From third countries0
Data extracted on 06 okt 2022 13:58 UTC (GMT) fromStatistika andmebaas

Information

Please check the i to get information

Palume Teid leida aega ja täita väike küsimustik Statistikaameti andmebaasi kohta.