EKS31: Surmad vanuserühma ja soo järgi (nädalad)
< < >-< Statistical database
Open all groups and itemsClose all groups and itemsSend link via emailPrintOpen in stand alone windowClose this window
Click to expand Dataset information
Click to collapse Dataset information
Click to expand Last updated
Click to collapse Last updated

26.10.2021

Click to expand Data table information
Click to collapse Data table information
Click to expand Definitions and Methodology
Click to collapse Definitions and Methodology
Click to expand Notes
Click to collapse Notes

Nädala numbri määramisel on kasutatud ISO8601 meetodit 01…52/53. Aasta esimene nädal on see, milles on aasta esimene neljapäev.

Aastate 2017–2020 andmed on lõplikud, 2021. aasta andmed on rahvastikuregistri põhjal esialgsed ja neid täiendatakse.

EKS31: Surmad vanuserühma ja soo järgi (nädalad)Last updated

26.10.2021

Notes

Nädala numbri määramisel on kasutatud ISO8601 meetodit 01…52/53. Aasta esimene nädal on see, milles on aasta esimene neljapäev.

Aastate 2017–2020 andmed on lõplikud, 2021. aasta andmed on rahvastikuregistri põhjal esialgsed ja neid täiendatakse.

Definitions and MethodologyDefinitions and Methodologyhttps://andmed.stat.ee/vana/pub/I_Databas/Multidomain_statistics/Experimental_statistics/.html